Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
النُّصُوْصُ قَدْ إِنْتِهَى وَالْوَقَائِعُ غَيْرُ مُتَنَهِيَة # صَلِحٌ لَكُلِّ زَمَان وَمَكَان

download contoh angket

EL-RO said :LAPORAN EVALUASI DAI ROMADHON
DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA
4 JUNI – 7 JULI 2016
DALAM BENTUK ANGKET
Nama Da’i
:
…………
Nama Masjid
:
………..
Alamat Masjid
:
…………
Nama Ta’mir
:
…………
Jumlah Jama’ah
:
Orang Tua : …….. Remaja : …………… Anak – anak : ……….


A.      Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang pada pilihan A, B, C atau D !
1.       Berapakah jumlah roka’at sholat tarawih dan sholat witir yang dikerjakan …
A.      20 Roka’at tarawih 3 witir
B.      11 roka’at, 4 roka’at salam
C.      11 roka’at, 2 roka’at salam
D.      terkadang 23, terkadang 11
2.       Bagaimana antusias masyarkat terhadap kedatangan da’I …
A.      Luar biasa
B.      Tak merespon
C.      Biasa / umum
D.      Menolak
3.       Bagaimana pemahaman agama dalam masyarakat …
A.      Sudah paham
B.      Lumayan paham
C.      Biasa / umum
D.      Tidak paham sama sekali
4.       Bagaimanakah kesibukan remaja saat bulan ramadhan …
A.      Sangat sibuk
B.      Sibuk
C.      Biasa / umum
D.      Tidak ada kegiatan
5.       Bagaimanakah perhatian ta’mir masjid kepada da’I …
A.      Sangat baik
B.      Baik
C.      Biasa / umum
D.      Tidak peduli
6.       Bagaimanakah perilaku masyarakat saat ada perbedaan pemahaman …
A.      Menerima (toleransi)
B.      Menolak
C.      Menerima dengan berat hati
D.      Tidak peduli
7.       Kemanakah para remaja setelah lulus dari sekolah …
A.      Kuliah
B.      Ke pesantren
C.      merantau
D.      Menikah
8.       Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat untuk me”mondokkan” anaknya …
A.      Sangat tinggi
B.      Sedang/menengah
C.      Biasa / umum
D.      Tidak ada kesadaran
9.       Adakah remaja yang merupakan alumni pesantren …
A.      Sangat banyak
B.      Banyak
C.      Tidak ada
D.      Ada : ….
10.   Apakah alasan masyarakat yang tidak ingin me”mondok”kan anaknya …
A.      Tidak tahu
B.      Takut berpisah
C.      “mondok” tidak penting
D.      Alasan lain : …
11.   Adakah tokoh masyarakat yang berbeda pemahaman …
A.      Sangat banyak
B.      Banyak
C.      Tidak ada
D.      Ada : ….
12.   Bagaimanakah proses penyambutan kedatangan da’I …
A.      Sangat meriah
B.      Biasa / umum
C.      Tidak ada sambutan
D.      Hanya ta’mir saja yang menyambut

13.   Bagaimanakah sikap masyarakat, jika da’I melakukan kesalahan …
A.      Tidak peduli
B.      Memakluminya
C.      Mencemoohkan
D.      Membenarkan
14.   Bagaimanakah sikap masyarakat, saat da’I mengajak untuk melakukan ibadah yang berbeda dari kebiasaan mereka …
A.      Menolak keras
B.      Menolak halus
C.      Mengikuti dengan ikhlas
D.      Menunda
15.   Bagaimanakah cara penempatkan da’I …
A.      Tinggal serumah dengan ta’mir
B.      Tinggal dengan jamaah
C.      Ada rumah tersendiri
D.      Diruangan yang bersatu dengan masjid
16.   Bagaimanakah cara da’I dalam memenuhi makanan sehari-harinya …
A.      Masak sendiri
B.      Catering
C.      Dimasakan
D.      Membeli di warung
17.   Bagaimanakah kondisi remaja mengenai hukum agama …
A.      Sudah paham
B.      Lumayan paham
C.      Biasa / umum
D.      Tidak paham sama sekali
18.   Adakah masayarakat yang menjadi pelopor dalam bidang agama …
A.      Sangat banyak
B.      Cukup banyak
C.      Tidak ada
D.      Ada : ....
19.   Adakah tradisi yasinan, tahlilan, …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
20.   Masih adakah masayarakat yang memelihara anjing atau babi …
A.      Sangat banyak
B.      Cukup banyak
C.      Tidak ada
D.      Ada : ....
21.   Siapa sajakah yang mengikuti tadarus malam …
A.      Remaja
B.      Orang tua
C.      Anak - anak
D.      Campuran
22.   Apakah ada amalan khusus (mujahadah) yang dilakukan oleh masyarakat …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
23.   Ideologi apakah yang dimiliki oleh jama’ah …
A.      NU
B.      Muhammadiyah
C.      MTA
D.      Campuran
24.   Adakah tradisi rasulan dalam masyarkat …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
25.   Adakah tradisi kenduri dalam masyarkat …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
26.   Adakah tradisi 7 hari, 40 hari dst dalam masyarkat …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
27.   Bagaimanakah respon jama’ah orang tua terhadap da’I romadhon …
A.      Sangat baik
B.      Cukup baik
C.      Baik
D.      Tidak merespon
28.   Bagaimanakah respon jama’ah remaja terhadap da’I romadhon …
A.      Sangat baik
B.      Cukup baik
C.      Baik
D.      Tidak merespon
29.   Bagaimanakah respon jama’ah anak-anak terhadap da’I romadhon …
A.      Sangat baik
B.      Cukup baik
C.      Baik
D.      Tidak merespon
30.   Bagaimanakah layanan tuan rumah terhadap da’I …
A.      Sangat baik
B.      Cukup baik
C.      Baik
D.      Buruk
31.   Adakah kegiatan tadaru Al-Qur’an setelah sholat tarawih …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
32.   Berapakah jumlah adzan saat sholat jum’at…
A.      Langsung khutbah
B.      2 kali
C.      1 kali
D.      Tidak adzan
33.   Adakah acara shodaqoh makanan pada tanggal 21 romadhon …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
34.   Bagaimanakah jadwal pembelajaran TPA …
A.      Setiap hari
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Ada libur
35.   Seberapa lamakah kegiatan pembelajaran TPA …
A.      1 jam
B.      2 jam
C.      3 jam
D.      Tergantung anak -anak
36.   Adakah kegiatan bersholawat setelah adzan …
A.      Ada
B.      Kadang - kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
37.   Adakah anak yang masuk pesantren …
A.      Ada : ….
B.      Jarang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
38.   Kapan dilaksanakan pembayaran zakat …
A.      Awal romadhon
B.      Pertengahan romadhon
C.      10 malam terakhir romadhon
D.      Pada malam lebaran
39.   Adakah kegiatan takbir keliling pada malam 1 syawal …
A.      Ada
B.      Kadang – kadang
C.      Tidak ada
D.      Pernah ada
40.   Dimana sholat ID dilaksanakan …
A.      Di masjid
B.      Di lapangan
C.      Di mushola
D.      Di tempat jama’ah yang sepemahaman
B.      Masalah yang dihadapi :
C.      Kesan dan pesan :

elrosyadi296
elrosyadi296 Seorang Santri Lulusan MA Jurusan IPS, Kuliah Jurusan Tafsir, Ngabdi Ngajar Ngaji, IPA dan Matematika, Hobi Coding Otodidak